ติดต่อสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

08/09/2022

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

สำนักงาน : สถาบันโภชนาการ ม. มหิดล เลขที่ 25/25 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 อ. พุทธมณฑล ต. ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 02-800-2380 ต่อ 119, 311, 328 โทรสาร 02-889-3673 อีเมล์: thaitoxhq@gmail.com, thaisocietytox@gmail.com

 

THAI SOCIETY OF TOXICOLOGY

Address : Institute of Nutrition, Mahidol University, 25/25 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Phutthamonthon,
Nakhon Pathom 73170 Tel. 02-800-2380 ext. 119, 311, 328 Fax: 02-889-3673 e-mail: thaitoxhq@gmail.com, thaisocietytox@gmail.com